| Blues | EngPunk | EngRock | FolkPunk | Metall | Poland | Rockabilly | Ska | Folks | ScotchBagpipes |
| RusPunk | RusRock | Role | FolkRus | Areal | Den Wailhorn |

Воспроизвести Воспроизвести Âîëÿ ê æèçíè (EP)

Песни

ВоспроизвестиСкачать01 Âîëÿ ê æèçíè    
ВоспроизвестиСкачать02 Ñíîâà áûòü ñ òîáîé    
ВоспроизвестиСкачать03 Êîëüöî âñåâëàñòüÿ    
ВоспроизвестиСкачать04 Òåíü ëþáâè    
ВоспроизвестиСкачать05 Íîâûé äåíü